moini.net - Jim Moini's License Plates
WISCONSINWisconsin Apportioned License Plates

1978 First Year of Issue
Wisconsin Apportioned License Plate

1978 TRAILER
Wisconsin Apportioned License Plate

1979
Wisconsin Apportioned License Plate

1979 TRAILER
Wisconsin Apportioned License Plate

1980
Wisconsin Apportioned License Plate

1980 TRAILER
Wisconsin Apportioned License Plate

1981
Wisconsin Apportioned License Plate

1982
Wisconsin Apportioned License Plate

1982 TRAILER
Wisconsin Apportioned License Plate

1983
Wisconsin Apportioned License Plate

1983 TRAILER
Wisconsin Apportioned License Plate

1984 SAMPLE
Wisconsin Apportioned License Plate

1984
Wisconsin Apportioned License Plate

1985
Wisconsin Apportioned License Plate

1985 TRAILER
Wisconsin Apportioned License Plate

1986
Wisconsin Apportioned License Plate

1986 TRAILER
Wisconsin Apportioned License Plate

1987
Wisconsin Apportioned License Plate

1987 TRAILER
Wisconsin Apportioned License Plate

1988
Wisconsin Apportioned License Plate

1988
Wisconsin Apportioned License Plate

1988 TRAILER
Wisconsin Apportioned License Plate

1989
Wisconsin Apportioned License Plate

1989 TRAILER
Wisconsin Apportioned License Plate

1990
Wisconsin Apportioned License Plate

1991
Wisconsin Apportioned License Plate

1992
Wisconsin Apportioned License Plate

1992 PROTOTYPE/SAMPLE ?
Wisconsin Apportioned License Plate

1992 TRAILER - PROTOTYPE/SAMPLE ?
Wisconsin Apportioned License Plate

1993
Wisconsin Apportioned License Plate

1994
Wisconsin Apportioned License Plate

1995
Wisconsin Apportioned License Plate

1996
Wisconsin Apportioned License Plate

1997
Wisconsin Apportioned License Plate

1998
Wisconsin Apportioned License Plate

1999 SPECIAL SAMPLE FOR IRP
Wisconsin Apportioned License Plate

1999
Wisconsin Apportioned License Plate

2001
Wisconsin Apportioned License Plate

2001
Wisconsin Apportioned License Plate

2001 10-YEAR SEMI-TRAILER
Wisconsin Apportioned License Plate

2001 10-YEAR SEMI-TRAILER
Wisconsin Apportioned License Plate

2001 SEMI-TRAILER
Wisconsin Apportioned License Plate

2001 BASE SEMI-TRAILER
Wisconsin Apportioned License Plate

2004
Wisconsin Apportioned License Plate

2006
Wisconsin Apportioned License Plate

2006
Wisconsin Apportioned License Plate

2007
Wisconsin Apportioned License Plate

2009
Wisconsin Apportioned License Plate

2010
Wisconsin Apportioned License Plate

2011
Wisconsin Apportioned License Plate

2012/13
Wisconsin Apportioned License Plate

2013
Wisconsin Apportioned License Plate

2014
Wisconsin Apportioned License Plate

2015
Wisconsin Apportioned License Plate

2016
Wisconsin Apportioned License Plate