moini.net - Jim Moini's License Plates
MINNESOTAMinnesota Apportioned License Plates

1976 UNDATED First Year of Issue
Minnesota Apportioned License Plate

1976 N.D. STICKER
Minnesota Apportioned License Plate

1976 TRAILER
Minnesota Apportioned License Plate

1977
Minnesota Apportioned License Plate

1977 TRAILER
Minnesota Apportioned License Plate

c.1977
Minnesota Apportioned License Plate

1978
Minnesota Apportioned License Plate

1979
Minnesota Apportioned License Plate

1980
Minnesota Apportioned License Plate

1981
Minnesota Apportioned License Plate

1981 TRAILER
Minnesota Apportioned License Plate

1984
Minnesota Apportioned License Plate

1985
Minnesota Apportioned License Plate

1985 TRAILER
Minnesota Apportioned License Plate

1986
Minnesota Apportioned License Plate

1987
Minnesota Apportioned License Plate

1988
Minnesota Apportioned License Plate

1989
Minnesota Apportioned License Plate

1990 ...
Minnesota Apportioned License Plate

... 1990
Minnesota Apportioned License Plate

c.1990 TRAILER
Minnesota Apportioned License Plate

c.1990 NO-EXP TRAILER
Minnesota Apportioned License Plate

1991
Minnesota Apportioned License Plate

1992
Minnesota Apportioned License Plate

1993
Minnesota Apportioned License Plate

1995
Minnesota Apportioned License Plate

c.1995 TRAILER
Minnesota Apportioned License Plate

1996
Minnesota Apportioned License Plate

1998
Minnesota Apportioned License Plate

1998
Minnesota Apportioned License Plate

1999
Minnesota Apportioned License Plate

2002
Minnesota Apportioned License Plate

2003
Minnesota Apportioned License Plate

2004
Minnesota Apportioned License Plate

2004
Minnesota Apportioned License Plate

2005
Minnesota Apportioned License Plate

2006
Minnesota Apportioned License Plate

2007
Minnesota Apportioned License Plate

2007
Minnesota Apportioned License Plate

2008
Minnesota Apportioned License Plate

2011
Minnesota Apportioned License Plate

2011
Minnesota Apportioned License Plate

2012
Minnesota Apportioned License Plate

2013
Minnesota Apportioned License Plate

2016
Minnesota Apportioned License Plate